miércoles, 17 de abril de 2013

QUIROGA III. RECUNCHOS DE QUIROGA: A PRAZA MAIOR E O SEU CONTORNO

Estas imaxes pertencen a coleccións particulares que foron dixitalizadas pouco a pouco. A única finalidade de expoñelas aquí  é que estean todas xuntas e podamos botar unha ollada á evolución da nosa paisaxe no tempo. Como non son miñas, véxome na obriga de advertir que queda totalmente prohibida a súa difusión ou reprodución por calquera medio sen o debido consentimento, co risco de crear un conflito para min que son o titular deste espazo.
A meirande parte das mesmas forman parte da colección de Eugenio Bobillo, home inquedo e metódico. Grazas á recompilación que fixo ao longo da súa vida, hoxe podemos coñecer mellor como é o sitio onde vivimos. Alguén dixo: "somos o que vivimos" eu atreveríame a engadir que "somos o que fomos".
O espazo estará sempre en construción e medrará a medida que vaia aumentando o arquivo dixital porque unha imaxe, si non se pode ver ou non se amosa é como si non existira.
Moitas grazas a todos pola comprensión e a axuda para conservar estes anacos do pasado.

Genucho, alí onde estés, aquí están as túas imaxes. Supoño que che gustará repasalas con nós e non cheguei demasiado tarde. E ben verdade que non se pode volver atrás pero a memoria continúa viva, non esmorece fácil. A remolque como en moitos aspectos da vida hai que ir chegando e as túas imaxes van chegando. Descansa en paz.

These pictures belong to private collections which were digitalized little by little. The main point of exhiving then here is to have then all together so we can have look at the evolution of our landscape in the course of the time. Since they are not mine I have to warm you that their reproduction and use is banned, otherwise it will be a risk on my account as I am the owner of this blog.
Most of the pictures are part of Eugenio Bobillo's collection, a methodic and restless man. Thanks to the compendium he has made all his life, we can nowadays know the place where we live better. Somebody said: "we are what we live", I would dare say more: we are what we were.
This place will always be changing and growing as the same time as the digital file because a picture if I can't be seen or if it isn't shown, it's like if it didn't exist.
Thanks you very much to everybody for the understanding and the help given to preserve these pieces of the past.

Recunchos de Quiroga: a Praza Maior e o seu contorno

Rúa do Arroio, actual rúa Lago. Na foto aparece Ramón Núñez Carballo. Col. Eugenio Bobillo

Entrada da rúa Lago dende a actual rúa Real. Col. Eugenio Bobillo

Rúa do Arroio, actual rúa Lago. Col. Eugenio Bobillo

Rúa do Arroio, actual rúa Lago. Col. Eugenio Bobillo

Praza Maior, fronte sur e oeste. Col. Eugenio Bobillo

Rúa do Rego. Col. Eugenio Bobillo

Rúa do Rego. Col. Eugenio Bobillo

Rúa Calvo Sotelo? dende a praza Maior. Col. Eugenio Bobillo

Actual rúa Galicia. Col. Eugenio Bobillo

Rúa da Cal. Col. Eugenio Bobillo

Praza do Patio. Col. Eugenio Bobillo

Rúa da Cal. Col. Eugenio Bobillo

Rúa Calvo Sotelo? dende a Praza Maior. Col. Eugenio Bobillo

Rúa Arroio, actual rúa Lago. Col. Eugenio Bobillo

Parte superior da Praza Maior. Col. Eugenio Bobillo

Praza da rúa do Rego. Col. Eugenio Bobillo

Rúa do Patio. Col. Eugenio Bobillo

Praza Maior. Col. Eugenio Bobillo

Praza Maior. Col. Eugenio Bobillo

Actual rúa Galicia. Col. Eugenio Bobillo

Rúa Arroio, actual rúa Lago. Col. Eugenio Bobillo

No hay comentarios:

Publicar un comentario