viernes, 19 de septiembre de 2014

COVA DA ARCOIA. CÉRAMO. VISUÑA. SERRA DO CAUREL

A cova da Arcoia, paradiso soterrado pouco coñecido. Revista dos espeleólogos galegos "Furada". Nº 8. Decembro de 1994. Páxinas 4-8.

A cova da Arcoia ábrese nunha zona cárstica da parroquia de Visuña, do municipio de Folgoso do Caurel, na provincia de Lugo. É unha das máis fermosas de Galicia e pode chegar a ser tamén unha das máis importantes, tanto pola variedade das súas formacións como polo estado en que se conservan. A cavidade ofrece moitas posibilidades de progresión.

Pódese descargar o artígo en .pdf premendo na seguinte ligazón: LA CUEVA DE LA ARCOIA, PARAÍSO SUBTERRÁNEO POCO CONOCIDO. FURADA Nº8.

Pódese descargar a publicación completea premendo na seguinte ligazón: REVISTA FURADA Nº 8.

Convén empregar esta información coa maior prudencia posible, tanto na súa difusión como en posibles visitas á cavidade. GRAZAS POLA VOSA COMPRENSIÓN.

Por atoparse en territorio da Rede Natura 2000 é necesario a solicitude de permiso na Consellería de Medio Ambiente.

Sala do elefante. Cova da Arcoia. Foto: Guillermo Díaz Aira

Galerías fondas. Cova da Arcoia. Foto: Guillermo Díaz Álvarez

jueves, 18 de septiembre de 2014

CANÓN DO RÍO FERREIRIÑO E BARRANCO DE FERRAMULÍN. SERRA DO CAUREL

Revista dos espeleólogos galegos "Furada", nº 9.

Relátase o descenso de dous novos canóns explorados polos membros do Grupo de Espeleoloxía Arcoia de Quiroga nos concellos lucenses de Quiroga e Folgoso do Caurel.

Pódese descargar o artigo completo en .pdf premendo na seguinte ligazón: SEIS HORAS DESCENDENDO O RÍO FERREIRIÑO E BARRANCO DE FERRAMULÍN.

Pódese descargar a revista completa .pdf premendo na seguinte ligazaón: FURADA Nº 9.

Convén empregar esta información coa maior prudencia posible, tanto na súa difusión como en posibles visitas aos cursos de auga. GRAZAS POLA VOSA COMPRENSIÓN.

Por atoparse en territorio da Rede Natura 2000 é necesario solicitar permiso.

Primeira fervenza importante do río Ferreiriño, baixo a aldea de Campodola

ESTUDO DO GLACIOCARST DA SERRA DO CAUREL

Sistemas cársticos fósiles. El glaciocarst del Caurel (Lugo). Revista dos espeleólogos galegos "Furada" de decembro de 1992, nº 6, páxinas 35-40.

Na serra do Caurel hai pegadas da existencia dun glaciar de tipo alpino durante o Pleistoceno. Nese tempo, unha masa de xeo de 65 Km2 cubría a serra. Os autores estudan neste traballo o glaciocarst dunha das serras máis impresionantes de provincia de Lugo.

Hai moitas opinións, esta é unha delas.

Pódese descargar o artigo en .pdf premendo na seguinte ligazón: EL GLACIOCARST DEL CAUREL.

Pódese descargar a revista completa en .pdf premendo na seguitne ligazón: REVISTA "FURADA". Nº 6. DECEMBRO DE 1992.

miércoles, 17 de septiembre de 2014

MUSEO GEOLÓGICO DE QUIROGA: LA PUERTA DEL PASADO GEOLÓGICO DE GALICIA SE ABRE EN QUIROGA

Artículo publicado en la revista del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, Tierra y tecnología. Nº 40, 46-51. Segundo semestre de 2011. Páxinas 48-51.
Clic aquí para descargar el artículo .pdf.

LA PUERTA DEL PASADO GEOLÓGICO DE GALICIA SE ABRE EN QUIROGA.

Revista orixinal completa: TIERRA Y TECNOLOGÍA. Nº 40. SEGUNDO SEMESTRE 2011.

lunes, 15 de septiembre de 2014

IMPROBALBE, NON IMPOSIBLE

Cova de Traslacosta. Paderne. Serra do Caurel. Foto: Guillermo Díaz Aira
Outra vez é unha forza coñecida e familiar da que tirar ilusión.
Era improbable, non imposible.
Lembro unha tarde baixo o sol de xullo ao pé das paredes de Valdehuesa; alí con calma pechouse un libro para abrir outro distinto. Non lembro o que pensei cando oín as palabras: -non volverei a baixar, quero sol, rocha, aire... Probablemente non o tomei en serio ocupado noutros soños; logo, o tempo, encargouse de facer tallante a súa frase.
Parecía imposible despois do vivido, despois dunha historia con tinguiduras épicas que nos aprendera a amar a montaña, aos outros e a nós mesmos. O vicio de escoitar a nosa respiración e a dos demais é de aquela época de quimeras tolas.
Apretamos como só saben facelo os nómades sentindo cada segundo fóra da realidade exterior. Algúns nomes quedaron gravados tan fondo como os lugares aos que decidimos que iríamos: Valporquero, Sima del Carlista, Torca de los Caballos-Cueva del Valle, Tête Sauvage-La Verna, Cueto-Coventosa, Mortero de Astrana, Sistema del Republicano, Torca Juanín... Estes lugares conservan barro, humidade, olor a carburo, cansanzo, desasosego, ilusión, vida... Alí forxáronse as gañas de demasiadas horas sen osíxeno que virían despois dunha sentenza lóxica cargada de vida.
Unha vez máis quixemos escoitar a mensaxe que chega do interior a cachóns, concentrar  nunhas poucas horas o peso de moitos quilómetros en anos disparatados pedindo risas compartidas en lugares insospeitados.
Dous corpos desfeitos e cheos de barro tirados xunto á fonte da praza da escola de Arredondo, ollos lunáticos radiantes de cansazo; era sinxelo, primario, irracional... Un bar cheo de xente uniformada de verde con olor a carburo co inunda todo... Un chan de madeira nun vello asilo con saco de flores... -Se temos que volver atrás saco a navalla e crávoma... Quixemos soños que nos sacaran un intre do corpo e por primeira vez fun viaxeiro alí tirado nun chan cálido; non quería durmir para conservar aquela sensación de abandono despois de 34 horas de batalla desigual na rede do silencio... Tal vez, só tal vez, fomos buscar na Tête Sauvage perpetuar esa sensación e a auga sepultouno todo; calquera manual que fale de viaxeiros explica claramente que non se pode, que é imposible vivir permanentemente fóra do corpo. Tal vez, só tal vez, cada un dos pasos dados despois foi unha busca baleira por repetir aquela sensación que durou ata que chegou o soño, pouco. Tal vez, só tal vez cando saín por Horcones co corpo ao límite recordei aquela sensación e o recordo fíxome parecer máis livián; non hai dúbida de que el tamén estaba alí, no derradeiro paso.

Entre a vexetación dura que deixa marcas fondas na pel o aire trouxo de novo olor a neve no que se perciben matices distintos.
-A neve xa non ole igual! Resoa o trasno.
-Seguirá sendo neve, a mesma de todos os invernos en calquera dos continentes, pero a vida encárgase de darlle un olor diferente. Respondo.
-E as pegadas? Excalama o trasno.
-As pegadas son necesarias para guiarnos. Conclúo.
Un día, nun aeroporto, vin chorar a un trasno. Agora está despistado no seu bosque húmido, supoño que tamén agarda a neve...

Otra vez es una fuerza conocida y familiar de la que absorber ilusión.
Era improbable, no imposible.
Recuerdo una tarde soleada bajo las paredes de Valdehuesa; allí con calma se cerro un libro para abrir otro distinto. No recuerdo que pensé cuando oi las palabras: -no voy a volver a bajar, quiero sol, roca, aire... Probablemento no lo tomé en serio ocupado en otros sueños, el tiempo hizo tajante su frase. También parecía imposible después de lo vivido, después de una historia con tintes épicos que nos aprendió a amar la montaña, a los otros y a nosotros mismos. El vicio de escuchar nuestra respiración y la de los demás es de aquella época de quimeras locas.
Apretamos como sólo saben hacerlo los nómadas sintiendo cada segundo fuera de la realidad exterior. Algunos nombres quedaron grabados tan hondo como los lugares a los que decidimos que iríamos: Valporquero, Sima del Carlista, Torca de los Caballos-Cueva del Valle, Tête Sauvage-La Verna, Cueto-Coventosa, Mortero de Astrana, Sistema del Republicano, Torca Juanín... Estos lugares conservan barro, humedad, olor a carburo, cansancio, desazón, ilusión, luz, vida... Allí se forjaron las ganas de muchas horas de aire sin oxígeno que habrían de venir después de una sentencia lógica cargada de vida.
Una vez más quisimos escuchar el mensaje del silencio que llega del interior a borbotones, concentrar en unas horas el peso de muchos kilómetros en años disparatados pidiendo risas compartidas en lugares insospechados.
Dos cuerpos deshechos y llenos de barro tirados junto a la fuente de la plaza de la escuela de Arredondo, ojos lunáticos radiantes de cansancio; era sencillo, primario, irracional... Un bar lleno de gente uniformada de verde con olor a carburo que lo inunda todo... Un suelo de madera en un viejo asilo con un saco de flores... -Si tenemos que volver atrás saco la navaja y me la clavo... Quisimos sueños que nos sacaran unos instantes del cuerpo y por primera vez fui viajero allí tirado en un suelo cálido; no quería dormir para conservar aquella sensación de abandono después de 34 horas de batalla desigual en la red del silencio... Tal vez, sólo tal vez, fuimos a buscar a la Tête Sauvage perpetuar esa sensación y el agua lo sepultó todo; cualquier manual que hable de viajeros explica claramente que no se puede, que es imposible vivir permanente fuera del cuerpo. Tal vez, sólo tal vez, cada uno de los pasos dados después fue una búsqueda vacía por repetir aquella sensación que duró hasta que llegó el sueño, poco. Tal vez, sólo tal vez, cuando salí por Horcones con el cuerpo al límite recordé aquella sensación y el recuerdo me hizo parecer más liviano; no hay duda de que él también estaba allí, en el último paso.

Entre una vegetación que deja marcas profundas en la piel el aire trajo de nuevo olor a nieve en el que se perciben matices distintos...
-¡La nieve ya no huele igual!. Resuena el duende.
-Seguirá siendo nieve, la misma de todos los inviernos en cualquier continente, pero la vida se encarga de darle un olor diferente. Respondo.
-¿Y la huella?. Exclama el duende.
-Las huellas son necesarias para guiarnos. Concluyo.
Un día, en un aeropuerto, vi llorar a un duende. Ahora está despistado en su bosque húmedo, supongo que también espera la nieve...

martes, 26 de agosto de 2014

TERREMOTO

Segundo o dicionario da lingua española (DRAE) é unha sacudida do terreo ocasionada polas forzas que actúan no interior da terra.
Nos seres humanos, mais ala deste definición simple, actúan unha forzas semellantes ás do interior da terra que, tal vez, estean relacionadas coa existencia da alma, a esencia, ou en definitiva, co que nos permite movernos sen mirar constantemente para os pés.
Existen e provocan unha sensación desconcertante manifestándose, a meirande parte das veces, durante nanosegundos. Convén ter en conta que un nanosegundo, por definición, é moi pouco tempo; tan pouco que non se usa na vida diaria. Para intentar comprender a súa insignificancia, o exemplo máis gráfico que pode poñerse é que un nanosegundo, é o tempo que tarda a luz en percorrer 30 cm. Aínda que non se emprega na vida diaria resulta de interese en áreas como a física, a química, a electrónica ou a informática...
-A onde queres chegar? Resoa unha voz coñecida dentro da miña cabeza.
-Demasiado tempo. É bo que aparezas... Penso.
-Non vexo a liña recta que, dende que me déixache na miña árbore, non parara de crecer vertixinosamente, incluso nalgúns intres conseguira esquecerme daquel mar que soara no frío xeo azul, negro e verde das montañas dos soños que nunca foron.
-Notei unha cabeza liberada vagando por unha interminable aresta de xeo e neve en primavera. Non quería baixar. Respirando lento. Tocando osíxeno. Vendo lonxe... Moito máis lonxe do teu val. Penso.
-Vin as cores azul, branco, roxo, verde e amarelo reflectidas nos teus ollos sabendo que aquilo era todo o que necesitabas para esquecer unha khata atada cerca da miña árbore por unha parella nepalí que fuxía dos aludes. Souben que aqueles escintileos de luces de cores e o cabalo do vento desatarían o lixeiro nó de aquela vaporosa khata.

Según el diccionario de la lengua española (DRAE) es una sacudida del terreno ocasionada por las fuerzas que actúan en el interior del globo.
En los seres humanos, más allá de esta definición simple, actúan una fuerzas semejantes a las del interior del globo que, tal vez, estén relacionadas con la existencia del alma, la esencia, o en definitiva, de lo que nos permite movernos sin mirar constantemente para los pies.
Existen y provocan una sensación desconcertante manifestándose, la mayoría de las veces, durante nanosegundos. Conviene tener en cuenta que un nanosegundo, por definición, es muy poco tiempo, tan poco que no se usa en la vida diaria; para intentar comprender su insignificancia, el ejemplo más gráfico que puede ponerse es que, un nanosegundo, es el tiempo que tarda la luz en recorrer 30 cm. Aunque no se emplea en la vida diaria resulta de interés en áreas como la física, la química, la electrónica o la informática...
-¿A dónde quieres llegar? Resuena una voz conocida dentro de mi cabeza.
-Demasiado tiempo. Es bueno que aparezcas... pienso.
-No veo la línea recta que, desde que me dejaste en mi árbol, no parara de crecer vertiginosamente, incluso en algunos momentos había conseguido olvidarme de aquel mar que sonó en el frío hielo azul, negro y verde de las montañas de los sueños que no fueron.
-Noté una cabeza liberada vagando por una interminable arista de hielo y nieve en primavera. No quería bajar. Respirando lento. Tocando el oxígeno. Viendo lejos... mucho más lejos de tu valle. Pienso.
-Vi colores azul, blanco, rojo, verde y amarillo reflejados en tus ojos sabiendo que aquello era todo lo que necesitabas para olvidar una khata atada cerca de mi árbol por una pareja nepalí que huía de los aludes. Supe que aquellos destellos de luces de colores y el caballo de viento desatarían el ligero nudo de aquella vaporosa khata.

Non correspondía pero alí estaban. No correspondía pero allí estaban
Agora o que se remove no asento son eu. Recordo aqueles días: o camiño do trasno no val dos lobos e a interminable aresta de primavera culminada por unhas cores as que non lle correspondía estar alí.
-Uf. Aquel día desencadeou un torrente de creatividade, soltou o frouxo nó que oprimía o sétimo sentido. Centos... miles de imaxes, o efecto bolboreta. Moito antes unha rapaza descoñecida correndo por un camiño coñecido co meu mapa na man... suor fría procedente da medula espiñal. Fun entendendo pouco a pouco, amodo, a présa, moi a présa... roubando ilusións a todo o mundo ata volver a definir unha propia. Penso.
-Xa e dende alí aos nanosegundos...
Non podo reprimilo e esbozo un sorriso inmenso.
-Un nanosegundo é o que tardas en decatarte de que a cagaches. Pobre trasno... Penso.

Ahora el que se remueve en el asiento soy yo. Recuerdo aquellos días: el camino del duende en el valle de los lobos y la interminable arista de primavera culminada por unos colores a los que no correspondía estar allí.
-Uf. Aquel día desencadenó un torrente de creatividad, soltó el nudo flojo que oprimía el séptimo sentido. Cientos de imágenes... miles de imágenes, el efecto mariposa. Mucho antes una chica desconocida corriendo por un camino conocido con mi mapa en la mano... sudor frío procedente de la médula espinal. Fui entendiendo poco a poco, despacio, deprisa, muy deprisa... robando ilusiones a todo el mundo hasta volver a definir una propia. Pienso.
-Ya y desde allí a los nanosegundos.
No puedo reprimirlo y esbozo una sonrisa inmensa.
-Un nanosegundo es lo que tardas en darte cuenta de que la cagaste. Pobre duende... pienso.sábado, 19 de julio de 2014

TAJ MAHAL. LA GRAN LÁGRIMA. AGRA. INDIA


Sí, el que mandó construir el emperador mogol Sha Jahan a mediados del siglo XVII.
Tenemos un día libre entero al final de la expedición al Stok Kangri en Delhi podemos aprovecharlo y desplazarnos hasta Agra para visitar el famoso monumento; vale, es lo suyo.
Algo así apetece desde que se piensa, ya en el año 2009 se barajara esta posibilidad que quedó en nada por que el tiempo iba demasiado justo y son unas 5 h de viaje por carretera, en la India. Me alegra poder hacerlo pero... será un monumento más lleno de gente y que no aportará nada nuevo. En mi interior siento que será sólo eso, lo prejuzgo sobrevalorado; además estoy seguro, no tengo ninguna duda.
¿Y qué? Pues todos estos prejuicios me dieron de golpe en la cara cuando lo tuve delante.
Cuando me planté delante del Taj Mahal y durante las tres horas que puede llevar una visita normal, un domingo del mes de julio, durante las horas centrales de la mañana... no consigo desprenderme de la sensación de que los sentidos no son suficientes para absorber todo lo que se ofrece: el conjunto, el monumento, la gente, la luz, el río Yamuna, el olor... durante muchos minutos no supe que decir ni que pensar, me limité a estar allí y a intentar hacer malas fotos que nunca, en este caso más que nunca, serán capaces de capturar lo que siente ante algo así. Con diferencia es el espacio más armónico y que transmite más paz de los que llevo visto hasta ahora... y suelo fijarme en los espacios más que en otros aspectos...
La impresión se convirtió en curiosidad y ya de regreso busqué información, encontré algo que me llamó mucho la atención en la prestigiosa Lonely Planet Magazine, que resume perfectamente lo que provocó esta visita en mi interior:
"Ríos de tinta se han publicado sobre la magia del Taj Mahal, pero quizás uno de los comentarios más acertados lo formuló el perseguido escritor indio Salman Rushdie, quien durante años se negó a conocer el monumento. Después de su primera visita al mismo, dijo: -El edificio hizo caer mi escepticismo en pedazos. Mostrándose en persona, insistiendo con la fuerza de su autoridad sencillamente canceló al instante millones de imitaciones y llenó con su esplendor, de una ve por todas, el lugar que en mi mente ocupaban las reproducciones. Y ésta es, en definitiva, la razón por la que el Taj Mahal tiene que ser visto; para recordarnos que el mundo es real, que el sonido es más verdadero que el eco, que el original es más potente que su imagen reflejada en el espejo. La belleza de las cosas bellas es aún capaz, en esta época saturada de imágenes, de superar a las imitaciones. Y el Taj Mahal es, mucho más allá del poder de las palabras para describirlo, una cosa adorable, quizá la más adorable de todas las cosas".


Vista del Taj Mahal desde el Fuerte Rojo de Agra, con el río Yamuna al norte

viernes, 18 de julio de 2014

STOK KANGRI BASE CAMP-STOK VILLAGE-LEH. LADAKH

Cené lo que pude y hago lo propio con el desayuno de hoy. La noche fue reparadora y quedan pocos signos del agotamiento día de cumbre a excepción de una cara que refleja que hubo batalla; no me cabe de duda que, de no torcerse las cosas, estaría preparado para más pero eso es siempre una incógnita hasta que no se hace.
Preparativos de partida lentos, meditados, cada cosa a su sitio sin la menor vacilación.
Dejar un campo base de dos días no se hace tan costoso como otras veces en las que llega a constituir un hogar confortable al que volver a reponerse una y otra vez hasta que se acaba el "trabajo" en la montaña. Alguna mirada hacia el sendero que baja de la cumbre, sonrisa velada y empezamos el descenso hacia el valle del río Indo.
Cuatro horas y media de descenso por el impresionante valle del río Stok, incluso con su pequeña "Concordia" en la confluencia de dos enormes valles para soñar con lugares no demasiado lejanos; no sé por qué la silueta del Laila Peak es recurrente en los últimos tiempos.
Entre la niebla veo la silueta de la pirámide somital del Kangri de Stok, no se ve con la suficiente claridad como para reconocer la arista por la que sube la ruta normal que empleé el día anterior; de todos modos hoy las vistas serían mejores que ayer, siempre pasa lo mismo. Había un día, sólo uno y hubo que emplearlo.
En cifras la ruta completa puede resumirse del siguiente modo:
-Distancia total recorrida: 138 km.
-Desnivel positivo acumulado: 6.083 m.
-Pasos altos: Kongmaru La (5.250 m), Ganda La (4.850 m) y Stok La (4.900 m).
-Campos en: Shang Sumdo (3.700 m), Chukirmo (4.100 m), Nymaling (4.800 m), Markha (3.700 m), Skiu (3.400 m), Shingo (no en el pueblo, en el camino del paso 4.400 m), Stok La B.C (4.500 m), Mankarmo (4.570 m) y Stok Kangri C.B (4.975 m).

jueves, 17 de julio de 2014

BASE CAMP-CUMBRE STOK KANGRI-BASE CAMP. LADAKH

Los días de cumbre se sabe como y cuando empiezan pero es muy difícil predecir cómo y cúando acabarán. A las doce en punto despertarse. A las doce y media desayuno y a la 1 en marcha.
Acabo de preparar las cosas en la tienda comedor. Muy importante meter té en la botella con funda, mejor si hubiera sido un termo. Desayuno lo suficiente y me muestro interiormente optimista porque la noche no está tan mala: no llueve, no hay aire, no hace demasiado frío y el cielo está parcialmente despejado.
Los primeros pasos siempre son determinantes, te pones en el camino y empiezas a dar uno detrás de otro observando cuales son las reacciones del cuerpo. Aquí que no es una montaña demasiado alta, como un campo 2 de cualquiera de las grandes, todo ha de medirse para no pasarse de revoluciones por querer acabar demasiado pronto, ese puede ser uno de los problemas. El cuerpo perfecto y el ritmo óptimo, no hay ninguna molestia. Asombrado veo la montaña en plena noche como si fuese de día, el camino está sin nieve pero alrededor y hacia arriba empieza a hacerse notar; incluso la ruta presenta algunos neveros que hay que atravesar con cuidado por la profundidad de la huella. Me pregunto cuánto faltará para llegar al glaciar; la respuesta es sobre una hora de marcha lenta pero sin interrupciones. Justo antes de entrar primera pausa y conclusiones, el tiempo no será impedimento para poder subir pero la visibilidad no será buena por la niebla. La conclusión durante la aproximación del día anterior es buenísima; en esta montaña el único impedimento objetivo para subir es el exceso de viento que puede hacer la arista extremadamente peligrosa; hoy no se mueve ni una brizna.
De la gente que salió al menos una hora antes no hay ni rastro, a veces unas pequeñas luces en el cielo anuncian por donde andan y sobre todo lo mucho que falta para la cumbre.
El glaciar se cruza relativamente rápido, no más de media hora, en diagonal bajo la enorme pared que cierra el circo y en diagonal hacia la pared este del Kangri de Stok. No hay grietas, sólo una vez se salta el estrecho y profundo cauce de un canal de fusión.
Sigo bien, mido los pasos y trato de alejar de la mente la posibilidad de que llegué un mareo de los que no tienen remedio. Las piernas, la respiración, el cuerpo en general está perfecto, me encuentro fuertísimo.
El glaciar se acaba y empieza una pared de buena nieve que no supera en principio los 30 grados de inclinación; la marcha se hace más lenta pero sin pausas. Después de unos 20 minutos entre la salida del glaciar bordeando un cordón morrénico, pero ya en el desnivel de la pared hacia la arista, nos detenemos para reponer fuerzas. Noto debilidades: silencio, dudas, ¿falta de ilusión?...llevamos poco más de dos horas de ascenso.
Sin presionar nada deseó continuar hacia arriba. No hace demasiado frío, sigue sin soplar el viento y después de reiniciada la marcha se ven las primeras luces del día. Hace un buen rato que tengo bastante frío en algunos dedos: guantes y bastones, la combinación que siempre acaba con el mismo resultado. Me deshago de los bastones y meto las manos en los bolsillos de la chaqueta, al rato los dedos entran en calor después de notar bastante dolor en alguno de ellos.
La pendiente continúa ahora sobre los 45 grados y cada vez son menos los pasos que se dan para parar a descansar. Este ritmo no hace daño pero así la marcha es demasiado lenta para conseguir alcanzar la cumbre en un tiempo razonable. El cuerpo está bien, las piernas no acusan ni el más mínimo cansancio y no hay rastro del temido mareo que lleva torturando mi mente desde hace demasiado tiempo.
La luz del días se hace cada vez más intensa. Las cosas empiezan a verse de otra forma como siempre que se empieza a escalar de noche. No hay ni rastro de la arista y por encima la inclinada pala de nieve da paso a una banda de rocas... Empiezo a subir a mi ritmo, no demasiado fuerte pero sí bastante más rápido que hasta ahora. Las huellas de los crampones en una nieve muy dura me marcan la ruta y en ningún momento necesito usar el GPS. La pendiente se suaviza al comenzar una larga diagonal por un terreno mixto de roca y nieve, primero hacia la gran pared que cierra el circo y luego en la dirección de la arista que debe llevar a la cumbre. No estoy seguro de cuanto falta y tampoco quiero mirarlo.
Un rato más y la nieve desaparece para dar paso a una banda de roca que veo desde abajo sin poder confirmar si es el inicio de la famosa arista. Al llegar a la parte superior compruebo que sí, que hacia el otro lado no hay nada más que un vacío muy grande. Una hilera de banderas de oración ayuda a corroborar que es un lugar especial. 
Espero durante un buen rato sin saber que hacer, no quiero parar demasiado en este lugar para que empiece a afectarme la altura, excepto un pequeño aturdimiento todo esta perfecto, ni el más mínimo problema. Durante toda la subida puedo ir bebiendo pequeños tragos sin la menor dificultad, tal vez la altura no es demasiado significativa o tal vez hay buena adaptación a esta altura. 
Decido ir para arriba sin esperar más, en mi cabeza está la cumbre. Consulto el GPS y veo que el punto que la señaliza no está más que a 540 m, me limito a alegrarme sin pensar que son 540 m de arista bastante comprometida en torno a los 6000 m de altura. El inicio es un corto filo de nieve helada lo bastante ancho como para no ser nada significativo, pienso que algo así no puede despertar tanta inquietud y me preparo para tramos con más dificultad. Se suceden pasos de roca y nieve con tremendos patios a uno de los lados, la niebla impide ver donde acaban pero es fácil suponer que lo hacen muy abajo. Llevo el piolet en la mano y voy solucionando el entresijo de pasos que se plantean, un invierno de mucha nieve compleja es lo que tiene, ahora no extraño nada y cada paso ya fue dado muchas veces antes. Voy encontrando huellas claras de crampones en la nieve y arañazos en la roca que me indican por donde ir. Pasa un rato, un rato más y otro más... No miro hacia arriba, además la niebla me impediría tener una perspectiva demasiado amplia de lo que falta. Creo que habría transcurrido como una hora cuando empiezo a preguntarme cuándo se acabará la arista, dónde estará la cumbre, me niego a mirar el GPS, siento que ya no puede faltar mucho. Una mancha negra en la blancura de la nieve indica que todavía queda otro resalte, otra esquina de la que salir por arriba. En un punto recuerdo haber pensado algo así como: ¡vaya broma!, de pronto hacia la izquierda nada y hacia la derecha una empinada rampa de nieve helada y un filo delgadísimo por un lado anuncian que sí, que se acabó, que estoy en el punto más alto del Kangri de Stok. El montón de banderas a la derecha del precipicio así lo confirma, ya lo había visto en las fotos. A falta de banderas yo llevo demasiadas cosas intangibles que dejar allí.
Es curioso, sentado en la nieve helada y rodeado por una niebla brillante y espesa tengo un punto de lucidez que me aproxima a la clarividencia, hubiera preferido no pensar con tanta claridad; allí arriba conmigo hay mucha gente, alguna ni siquiera sé si se merece estar allí a pesar de que las vistas no son demasiado buenas, supongo que si aparecen es porque se lo merecen. Tsewang sonríe, supongo que está tan contento como yo. Después de 5 minutos de reflexión, fotos, muchas fotos de nosotros mismos en el filo fino al lado de las banderas, no hay mucho más que fotografiar; bueno, lo hay pero no saldrá en las fotos.
Debemos bajar antes de que la altura nos pegue con mayor crudeza, media hora allí es más que suficiente debido a la intensa niebla que impide gozar de las vistas. Nos bajamos, Tsewang grita un mantra incomprensible: me mira y traduce al inglés, -buena suerte para todos, sonríe y añade, -mucho cuidado en la bajada, vamos a hacerlo con mucho cuidado. Después de un rato de descenso pienso en lo complicado que será para los que vienen por detrás con todo lo que falta. En algunos momentos la niebla se va y permite contemplar impresionantes abismos. Desenfundo rápido la cámara y disparo buscando el aire bajo los pies, la niebla da poca tregua y el vértigo que produce ver todo ese vacío dura en el mejor de los casos unos cuantos segundos.
Voy concentrado en cada paso, ni quiero ni puedo equivocarme. Una fijación; salir cuanto antes y con la mayor seguridad posible de la arista. Debo abandonarla antes de que la altura empiece a hacerme sentir un malestar que sé que llegará complicando los pasos. Ningún cruce, ni con los míos ni con nadie, sólo Tsewang, la arista, la niebla y yo. Nos miramos con desconfianza pidiendo precaución en cada paso...
Rápido, limpio, mucho antes de lo que pensaba llegamos al filo de nieve que anuncia el final; la roca, las banderas de oración y fuera, estamos sobre la banda de rocas que hay sobre la inmensa pala de nieve que conduce al glaciar. Sé que pasó lo peor y me abandono al mínimo esfuerzo, incluso me concedo una pausa para descansar e intentar comer algo. Ya no me noto tan sobrado, molestias en el estómago, un ligero zumbido en los oídos y cansancio, ahora cada cosa, cada paso, cuesta lo doble... comparto un gel energético con Tsewang, sabor Coca Cola con un alto contenido de cafeína, ya los había probado pero aquí costó un mundo tragarlo.
El incierto "guía" de una cordada surrealista me anuncia que se cruzaron hace un rato con Juanjo y con Namgyal que iban hacia abajo después de haber abandonado en el inicio de la arista; buen esfuerzo y sabia decisión.
Varios zigzags por la banda de rocas y la enorme pala de nieve que conduce al glaciar se extiende hacia abajo; no me siento del todo bien porque no soy capaz de desear con fuerza tener las tablas de esquí para salir pronto de allí. Cada paso me hundo hasta los tobillos, a veces más, en una nieve tipo pescadería. Sé que costará salir de allí y siento una necesidad enorme de perder altura cuanto antes. 
La solución la aporta Tswang receloso de los que pueda pensar de su técnica, sin saberlo empieza a ramasear con el piolet bien cogido para controlar la velocidad con el regatón; en una pendiente que en tramos debe andar entre 40-45 grados de inclinación hay que prestar mucha atención para no acabar con un descenso descontrolado y peligroso. Se vuelve y sonríe al ver que yo estoy haciendo lo mismo. La nieve tipo pescadería hace que no se gane demasiada velocidad y por lo tanto el descenso es más cómo, rápido y seguro que hundirse a cada paso, como mínimo, hasta los tobillos. Con varias paradas para colocar bien la ropa e impedir que entre la nieve en menos de veinte minutos estamos en la pedrera que separa la pared del glaciar. Más sonrisas, algunos comentarios sobre la técnica del ramaseo y a atravesar el glaciar; ahora con la luz del día y la niebla que se fue en la parte baja se ven claramente las dimensiones de la pared de hielo que cierra el circo por el noroeste, calculo que tendrá sobre unos 500 m, es tremenda.
Hablamos poco, acumulamos pasos lentos, con la bondad que caracteriza a la gente de estas tierras Tswang me dice que pare cuando quiera, conocedor de que me muevo con lo justo; -una hora y estamos en el campo base, dice.
Con dos paradas más estamos en la rampa de tierra sobre el campo base, la misma en la que la mañana anterior veía a gente regresando de su intento al Stok Kangri machacados por sus sueños. Son poco más de las diez; -qué rápido, pienso. Creí que llevaría más. Con pasos indecisos entro en el campo base, estoy tranquilo y sólo pienso en comprobar si Manolo está en la tienda, por qué si no está ¿yo qué hago? No podría hacer nada con el hilo de fuerza que me queda. Por debajo del avance de la tienda compruebo que sus botas están allí y con unos golpes sobre la lona le anuncio que ya estoy de vuelta.
Unos cuantos pasos más y estoy sentado en la tienda comedor esperando por un té... entra Manolo y nos felicitamos... poco a poco todos van pasando por allí... algunas explicaciones de cómo fue y el cocinero que vuelve a lucirse con su dominio de la patata, si me hubiera preguntado hubiera pedido patatas fritas y Coca Cola; había las dos cosas.
El resto del día pasa lento buscando una recuperación que no llega hasta mediada la tarde cuando Manolo me saca de la ensoñación en la que me encuentro dentro del saco. A partir de aquí podría haber continuado hacia arriba de ser una montaña más alta, un campo base alto tiene recuperaciones más lentas pero aclimataciones más efectivas.


Varias veces intenté salirme del cuerpo pero es difícil convertirse en viajero aunque sólo sea durante unos segundos; noto bienestar, estoy contento, pero... sigue faltando el escalón que se rompió definitivamente hace un año. Se puede vivir así, las dudas quedaron en la arista de este Kangri de Stok donde el efecto mariposa, causado por unas manos blancas, pequeñas y temblorosas, dio su último coletazo por agotamiento.


En la cumbre del Stok Kangri (6.150 m) con Tsewang Gurmat Chomal

miércoles, 16 de julio de 2014

MANKARMO-STOK KANGRI BASE CAMP. LADAKH

Realmente tiene poca historia. Levantarse al romper el día como de costumbre e iniciar el ascenso por una enorme cuenca glaciar abandonada hasta la parte alta de un conjunto de morrenas activas.
Cambio notorio de tiempo e incertidumbre son las dos cosas que marcan esta jornada corta.
Me está costando asimilar la idea de ir a dormir por primera vez a 5.000 m, acuso el golpe del paso de Kongmaru La. Subo despacio y temeroso bajo la mirada del Stok Kangri (6.123 m) y del Shuku Kangri (6.003 m); el primero preside toda la subida, nuestro objetivo deja verse entre jirones de niebla a medida que avanzamos hacia arriba
No quiero pero salpicaduras de lluvia en las piedras llevan anunciando lluvia durante un rato; disimulo para no verlas y que ellas no me vean a mi. Después de días de calor y cielos despejados llega la lluvia, primero como no queriendo y luego decidida a mojarlo todo en forma de tormenta con granizo.
La llegada al CB la hacemos bajo un buena buena manta de agua y corriendo para refugiarnos en el bar del lugar que no podía faltar; entrar en él por un momento permite que me olvide de que el único día que no podía cambiar el tiempo cambió y de manera radical. Me obligo a pensar en la posibilidad de hacer un intento de cumbre aún con malas condiciones meteorológicas; unilateralmente decido que es posible y resulta tranquilizador.
El camino hacia la cima parece estar claro, incluso hay gente bajando a nuestra llegada al CB sobre las 12:00. Experimento una sensación muy parecida a la que recuerdo en Plaza de Mulas al ver deslizarse a la gente por la rampa de tierra por encima del campamento, algunos con pasos muy vacilantes, imprecisos, dolorosos... igual que si vinieran del más allá. ¿Vienen? Normalmente estas experiencias suelen tener algo de salirse y regresar.
El montaje del campamento por parte de nuestro equipo resulta en estas condiciones muy penoso. Entre la gente que vamos allí para intentar subir se habla de posibilidades, de cuándo, de aclimatación...
Será esta misma noche, al cambiar el día, sin importar demasiado el tiempo que haga... después ya se verá.
El resto de la jornada pasa dentro de una incertidumbre de nubes que vienen y van dejando lluvias casi constantes y un resquemor por la gracia del destino.
Casi sin darme cuenta preparo la mochila con todo lo necesario para el intento de una montaña por la que hay que pasar, lejos de soberbias y falsas motivaciones; habrá que intentarlo por el mismo motivo que se intentaron otras cumbres. Quizás por el simple placer de caminar hacia arriba, bajar y contarlo con cuidado.
En la mochila: pantalón corta viento, crampones, bastones, piolet, gafas de ventisca, guantes fuertes, guantes finos, pañuelos cuello y cara, pasamontañas fuerte, bolsa botiquín y apaños, dos sobres de gel energético, gafas ligeras. Dos litros de agua en el depósito interior y un litro de te en la botella pensando en lo reconstituyente que resultó en el nevado por el que había que pasar...
Despertarse a las 00:00 h, desayunar a la 00:30 h y salir para arriba a la 1:00 h; ese es el plan. El track está en el GPS...

martes, 15 de julio de 2014

C.B. STOK LA PASS-STOK LA PASS-MANKARMO. LADAKH

Las noches no son tan buenas como debieran, tal vez demasiadas horas en el saco y demasiada cafeína.
El inicio de la jornada es una fuerte pendiente que acaba con un zig zag bajo el paso de Stok (4.900 m); dos horas y algo son más que suficientes para salvar los 700 m de desnivel. Allí detenidos durante una hora gozamos de unas vistas espectaculares sobre todos los valles por los que transitamos ayer, incluidos el paso de Ganda y las montañas de Zanskar a lo lejos.
Lo anunciado se cumple, sube, baja, sube, baja, sube... Pero nadie acertó a decirnos que el camino hasta Mankarmo es espectacular; el más espectacular, incluso más espectacular que el de la jornada de ayer. La aclimatación parece buena y da para andar por estas alturas holgadamente.
A nuestra izquierda el grandioso valle del Indo y a la derecha los picos nevados de los Kangri de esta zona. Lamentablemente no acertamos a identificar cuál es el Kangri de Stok. La bajada hasta el nuevo valle se va haciendo por una capa de sedimentos blandos entre diques espectaculares de materiales más duros. El río que baja por la zona de Mankarmo es magnífico por sus dimensiones y por los materiales que lo rodean. En el punto por el que aparecemos en él es la confluencia de dos valles enormes formando en el centro una monumental plaza de proporciones descomunales.
A las 14 h, la jornada se había acabado con tiempo para haber disfrutado de los paisajes más espectaculares, para descansar y ocuparse del cuerpo durante toda la tarde.
Esta noche y sobre todo la llegada mañana al campo desde el que se va a la cumbre será determinante. No puedo hacer suposiciones porque no veo la ruta de subida ni la montaña.
Al lado de las tiendas en el campo de Mankarmo encuentro fósiles que son testigos del choque del subcontinente indio contra el Tíbet; me llevaré de recuerdo uno pequeño que contiene una concha de bivalvo casi entera que encuentro en un pequeño cono de deyección que contiene calizas.