martes, 22 de noviembre de 2011

ZONA DE ESCALADA DE VISUÑA.

ROCHA: Calcaria.
EQUIPAMENTO: Parabolt m10 e descolgues con cadea e mosquetón. Para todas as vías é suficiente con seis cintas expres. É útil un cordino para recuperar as cintas, tendo en conta o desplome dalgunhas vías.
ÉPOCA: Todo o ano. En inverno nos días soleados pódese escalar buscando a orientación dos sectores. Sol pola mañá nos sectores “Cova da cabra” e “Eco”. Sol pola tarde nos sectores “Sumidoiro” e “Inverno”.
NÚMERO DE VÍAS: Na actualidade hai equipadas 38 vías, máis algúns proxectos tanto de vías coma de sectores.
TIPO DE ESCALADA: De xeito fundamental trátase de vías cortas sobre desplome de bo canto, outras veces non tan bo. No sector “Inverno” atópanse vías moi alcanzables sobre placa vertical ou lixeiramente tombadas.
DIFICULTADES: Entre III e 7b/b+ (confirmadas, hai algunhas de maior dificultade sen confirmar e algunhas sen encadear e polo tanto sen cotar).
-Vías de ata V+: 30%.
-Vías entre V+ e 6c+: 50%.
-Vías entre 7a e 7c: 20%.
-Vías de octavo: 0% (de momento).

Abertas por Ramón e Ubaldo Vila Anca dende o outono de 2000, despois dun traballo previo de limpeza dos distintos sectores. Co apoio económico da “Asociación de desenvolvemento rural Río Lor”. Primeiras por Ubaldo Vila, Ramón Vila e Marcos Cardelle.

É DEBER DE TODOS CONSERVAR ESTE ENTORNO EN PERFECTAS CONDICIÓNS. NON PISAR OS PRADOS DA ZONA, SON PRIVADOS. NON ARROXAR LIXO DE NINGÚN TIPO.

A escalada é un deporte potencialmente perigoso. A lectura e comprensión desta reseña non capacita por si mesma para a súa práctica. Os autores exímense de responsabilidade en calquera das accións desprendidas da mesma e en concreto de calquera acción de escalada. Do mesmo xeito declaran nulos os datos sobre os aperturistas para o seu uso en calquera proceso xudicial de faltas ou penas.


Localización da zona de escalada de Visuña

Localización dos sectores

domingo, 6 de noviembre de 2011

OUTONO NA SERRA DO CAUREL.


Pasteiros da Seara

Cabana do Brugal na Seara

Camiño do Brugal na Seara

Camiño do Brugal na Seara

Camiño do Brugal na Seara

Val de Visuña

Val de Visuña

VAL DE VISUÑA.

Buraca das choias
Céramo

Rexistro fósil

Rexistro fósil

Rexistro fósil