martes, 26 de agosto de 2014

TERREMOTO

Segundo o dicionario da lingua española (DRAE) é unha sacudida do terreo ocasionada polas forzas que actúan no interior da terra.
Nos seres humanos, máis alá desta definición simple, actúan unha forzas semellantes ás do interior da terra que, tal vez, estean relacionadas coa existencia da alma, a esencia, ou en definitiva, co que nos permite movernos sen mirar constantemente para os pés.
Existen e provocan unha sensación desconcertante manifestándose, a meirande parte das veces, durante nanosegundos. Convén ter en conta que un nanosegundo, por definición, é moi pouco tempo; tan pouco que non se usa na vida diaria. Para intentar comprender a súa insignificancia, o exemplo máis gráfico que pode poñerse é que un nanosegundo, é o tempo que tarda a luz en percorrer 30 cm. Aínda que non se emprega na vida diaria resulta de interese en áreas como a física, a química, a electrónica ou a informática...
-A onde queres chegar? Resoa unha voz coñecida dentro da miña cabeza.
-Demasiado tempo. É bo que aparezas... Penso.
-Non vexo a liña recta que, dende que me déixache na miña árbore, non parara de crecer vertixinosamente, incluso nalgúns intres conseguira esquecerme daquel mar que soara no frío xeo azul, negro e verde das montañas dos soños que nunca foron.
-Notei unha cabeza liberada vagando por unha interminable aresta de xeo e neve en primavera. Non quería baixar. Respirando lento. Tocando osíxeno. Vendo lonxe... Moito máis lonxe do teu val. Penso.
-Vin as cores azul, branco, roxo, verde e amarelo reflectidas nos teus ollos sabendo que aquilo era todo o que necesitabas para esquecer unha khata atada cerca da miña árbore por unha parella nepalí que fuxía dos aludes. Souben que aqueles escintileos de luces de cores e o cabalo do vento desatarían o lixeiro nó de aquela vaporosa khata.

Según el diccionario de la lengua española (DRAE) es una sacudida del terreno ocasionada por las fuerzas que actúan en el interior del globo.
En los seres humanos, más allá de esta definición simple, actúan una fuerzas semejantes a las del interior del globo que, tal vez, estén relacionadas con la existencia del alma, la esencia, o en definitiva, de lo que nos permite movernos sin mirar constantemente para los pies.
Existen y provocan una sensación desconcertante manifestándose, la mayoría de las veces, durante nanosegundos. Conviene tener en cuenta que un nanosegundo, por definición, es muy poco tiempo, tan poco que no se usa en la vida diaria; para intentar comprender su insignificancia, el ejemplo más gráfico que puede ponerse es que, un nanosegundo, es el tiempo que tarda la luz en recorrer 30 cm. Aunque no se emplea en la vida diaria resulta de interés en áreas como la física, la química, la electrónica o la informática...
-¿A dónde quieres llegar? Resuena una voz conocida dentro de mi cabeza.
-Demasiado tiempo. Es bueno que aparezcas... pienso.
-No veo la línea recta que, desde que me dejaste en mi árbol, no parara de crecer vertiginosamente, incluso en algunos momentos había conseguido olvidarme de aquel mar que sonó en el frío hielo azul, negro y verde de las montañas de los sueños que no fueron.
-Noté una cabeza liberada vagando por una interminable arista de hielo y nieve en primavera. No quería bajar. Respirando lento. Tocando el oxígeno. Viendo lejos... mucho más lejos de tu valle. Pienso.
-Vi colores azul, blanco, rojo, verde y amarillo reflejados en tus ojos sabiendo que aquello era todo lo que necesitabas para olvidar una khata atada cerca de mi árbol por una pareja nepalí que huía de los aludes. Supe que aquellos destellos de luces de colores y el caballo de viento desatarían el ligero nudo de aquella vaporosa khata.

Non correspondía pero alí estaban. No correspondía pero allí estaban
Agora o que se remove no asento son eu. Recordo aqueles días: o camiño do trasno no val dos lobos e a interminable aresta de primavera culminada por unhas cores as que non lle correspondía estar alí.
-Uf. Aquel día desencadeou un torrente de creatividade, soltou o frouxo nó que oprimía o sétimo sentido. Centos... miles de imaxes, o efecto bolboreta. Moito antes unha rapaza descoñecida correndo por un camiño coñecido co meu mapa na man... suor fría procedente da medula espiñal. Fun entendendo pouco a pouco, amodo, a présa, moi a présa... roubando ilusións a todo o mundo ata volver a definir unha propia. Penso.
-Xa e dende alí aos nanosegundos...
Non podo reprimilo e esbozo un sorriso inmenso.
-Un nanosegundo é o que tardas en decatarte de que a cagaches. Pobre trasno... Penso.

Ahora el que se remueve en el asiento soy yo. Recuerdo aquellos días: el camino del duende en el valle de los lobos y la interminable arista de primavera culminada por unos colores a los que no correspondía estar allí.
-Uf. Aquel día desencadenó un torrente de creatividad, soltó el nudo flojo que oprimía el séptimo sentido. Cientos de imágenes... miles de imágenes, el efecto mariposa. Mucho antes una chica desconocida corriendo por un camino conocido con mi mapa en la mano... sudor frío procedente de la médula espinal. Fui entendiendo poco a poco, despacio, deprisa, muy deprisa... robando ilusiones a todo el mundo hasta volver a definir una propia. Pienso.
-Ya y desde allí a los nanosegundos.
No puedo reprimirlo y esbozo una sonrisa inmensa.
-Un nanosegundo es lo que tardas en darte cuenta de que la cagaste. Pobre duende... pienso.No hay comentarios:

Publicar un comentario